een geel vierkant dat aangeeft dat dit de constutuerende heer van het hexagram is Zes op de derde plaats betekent:

Het huwende meisje als slavin.
Zij trouwt als concubine.


Een meisje dat zich in een onaanzienlijke positie bevindt en geen man krijgt kan in bepaalde omstandigheden nog onderdak komen als concubine.
De bedoeling is dat men al te zeer haakt naar geneugten die men zich langs normale weg niet kan verschaffen. Zo geraakt men in een situatie die eigenlijk niet geheel strookt met het gevoel van eigenwaarde. Er wordt hier noch een oordeel noch een waarschuwing aan toegevoegd, de gegevens worden alleen als zodanig verstrekt, zodat ieder voor zichzelf er een les uit kan putten.