een gele cirkel die aangeeft dat dit de beheersende heer van het hexagram is Zes op de vijfde plaats betekent:

De heerser I huwelijkt zijn dochter uit.
Toen waren de geborduurde kleren der vorstin
Niet zo prachtig als die van de dienares.
De maan, die bijna vol is, brengt heil.


De heerser I is T'ang, de voltooier. Hij heeft een wet uitgevaardigd die bepaalde dat ook de keizerlijke prinsessen in hun huwelijk onderdanigheid aan hun mannen verschuldigd zijn (vergelijk hexagram 11, vijfde lijn). De keizer wacht niet op een huwelijksaanzoek, doch huwelijkt zijn dochters naar eigen goedvinden uit. Daarom is het initiatief aan de kant van de familie van het meisje hier volkomen in orde.
We zien hier een meisje van voorname afkomst trouwen met een man die slechts een bescheiden positie bekleedt, en dat zich vol gratie weet aan te passen aan haar nieuwe positie. Zij is vrij van alle uiterlijke ijdelheid, vergeet haar rang in het huwelijk, en onderwerpt zich aan haar man, gelijk de maan die nog niet geheel vol is zich niet rechtstreeks tegenover de zon stelt.