Zes op de derde plaats betekent:

Wie geen beperking kent zal reden tot klagen hebben.
Geen blaam.


Wie slechts op vreugde en genot bedacht is verliest licht het gevoel voor de onontbeerlijke grenzen. Wie zich overgeeft aan verkwisting zal de schadelijke gevolgen ervan te betreuren hebben. Men mag de fout niet bij anderen willen zoeken. Alleen wanneer men zijn fout zelf inziet wordt men door zulke onaangename ervaringen vrij van fouten.