Bovenaan een zes betekent:

Bittere beperking: Standvastigheid brengt onheil.
Berouw verdwijnt.


Als men te streng is in de beperking houden de mensen het niet uit. Hoe consequenter men zo'n gestrengheid doorvoert hoe erger het is. Op den duur immers laat een terugslag zich niet vermijden. Zo wreekt zich ook het gekwelde lichaam als men te strenge ascese zou willen beoefenen. Maar al kan men een zo verbeten veeleisendheid ook niet voortdurend en regelmatig toepassen, dit neemt niet weg dat er tijden kunnen zijn waarin slechts op die wijze schuld en berouw voorkomen kunnen worden. Dat zijn de situaties waarin onverbiddelijkheid tegenover de eigen persoon het enige middel is om zijn ziel te redden, die anders in halfheid en verleiding zou ondergaan.