HET TEKEN:

Trigram K'an, het Onpeilbareboven K'an, het Onpeilbare, het water
Trigram Twéi, het Blijmoedigebeneden Twéi, het Blijmoedige, het meer

Het meer heeft een beperkte ruimte. Als er meer water naar binnen komt loopt het over. Daarom moet men de watertoevloed beperken. Het beeld toont ons water beneden en water boven, met het firmament ertussenin als afgrenzing.
Het Chinese woord voor beperking betekent eigenlijk de vaste geledingen, waardoor de bamboestengels zijn ingedeeld. In het gewone leven wordt daarmee bedoeld: de spaarzaamheid, die vaste grenzen voor haar uitgaven heeft. In het morele leven zijn het de vaste grenzen die de edele zichzelf stelt voor zijn handelingen, de grenzen van trouw en belangeloosheid.