In het begin een negen betekent:

Als de zaken klaar zijn, snel heengaan,
Dat is zonder blaam.
Maar men moet overleggen
In hoeverre men anderen mag verminderen.


Het is onzelfzuchtig en goed wanneer men het volbrengen der dringendste eigen werkzaamheden, zijn kracht in dienst van anderen stelt en zonder veel ophef of inbeelding snel helpt waar hulp nodig is. Maar de man in een hoge positie die zo wordt geholpen moet zich terdege afvragen hoeveel hij mag aannemen zonder de behulpzame dienaar of vriend in feite te benadelen. Alleen wanneer de geholpene over een zodanige fijngevoeligheid beschikt kan men zich zonder aarzeling volkomen geven.