Negen op de tweede plaats betekent:

Bevorderlijk is standvastigheid.
Iets te ondernemen brengt onheil.
Zonder zichzelf te verminderen,
Vermag men anderen vermeerdering te brengen.


Een edel zelfbewustzijn en een ernst die ook jegens zichzelf consequent blijft vormen de gezindheid die vereist is voor het dienen van anderen. Wie zich weggooit om een hoger geplaatste ter wille te zijn vermindert zijn eigen positie doch kan de ander daardoor niet blijvend van nut zijn. Dat is verkeerd. De ander te dienen zonder zichzelf prijs te geven, dát alleen is ware dienst, en die heeft duurzame waarde.