In het begin een negen betekent:

Bereid zijn brengt heil.
Zijn er bijbedoelingen, dan is dat verontrustend.


Voor de kracht van de innerlijke waarheid is het vooral van belang dat men standvastig en bereid is. Uit deze gemoedsgesteldheid komt de juiste manier van optreden tegenover de buitenwereld voort. Als iemand daarentegen speciale geheime relaties zou trachten te onderhouden dan zou hem dat zijn morele zelfstandigheid kosten; en hoe veiliger hij zich meende te voelen in het bewustzijn dat er iemand anders achter hem stond des te groter onrust en zorg zou zijn deel zijn bij de gedachte of die ander zich ook werkelijk aan de afspraak zal houden. Zodoende verliest men zijn zielevrede en de kracht van de innerlijke waarheid.