een geel vierkant dat aangeeft dat dit de constutuerende heer van het hexagram is Zes op de derde plaats betekent:

Hij vindt een kameraad.
Nu eens trommelt hij, dan houdt hij op.
Nu eens zucht hij, dan zingt hij weer.


Hier ligt de krachtbron niet in het eigen ik maar in de verhouding tot andere mensen. Al staan die ons ook nog zo na, wanneer ons innerlijk evenwicht van hen afhangt, is het niet te vermijden dat wij heen en weer worden geslingerd tussen vreugde en leed. 'Himmelhoch jauchzend, zum Tode betrübt', dat is het lot van degenen die afhankelijk zijn van de innerlijke harmonie met geliefde personen. Hier wordt alleen de wet uitgesproken dat het zo is. Of deze toestand als lastig of als het hoogste liefdesgeluk wordt gevoeld, blijft ter beoordeling van de betrokkene.