In het begin een negen betekent:

Het berouw verdwijnt.
Als je je paard verliest, loop het dan niet na;
Het komt vanzelf terug.
Als je slechte mensen ziet, wacht je dan zelf voor fouten.


Ook in tijden van tegenstrijdigheid kan men zo handelen dat men vrij van feilen blijft, zodat het berouw verdwijnt. Bij beginnend contrast mag men de eenheid niet willen forceren; daardoor zou men slechts het tegendeel bereiken, evenals een paard zich steeds verder verwijdert als men het naloopt. Is het ons eigen paard, dan kunnen we het rustig laten lopen, het komt vanzelf terug. Zo komt ook een mens die bij ons hoort maar zich tengevolge van een misverstand tijdelijk van ons verwijdert, vanzelf terug als men hem maar laat begaan. Aan de andere kant moeten wij voorzichtig zijn wanneer slechte mensen die niet bij ons behoren zich aan ons opdringen - ook tengevolge van een misverstand. Dan komt het erop aan geen fouten te maken: we moeten zulke mensen vooral niet met geweld willen verwijderen, want daardoor zou eerst recht vijandschap ontstaan; wij moeten hen eenvoudig dulden. Zij trekken zich vanzelf wel terug.