een gele cirkel die aangeeft dat dit de beheersende heer van het hexagram is Negen op de tweede plaats betekent:

Men ontmoet zijn heer in een nauwe steeg.
Geen blaam.


Tengevolge van voorbijgaande misverstanden is het niet mogelijk dat mensen die naar hun aard bij elkaar horen elkander op de juiste manier tegemoet treden. Dan is ook een toevallige ontmoeting onder informele omstandigheden toelaatbaar, vooropgesteld dat de innerlijke saamhorigheid aanwezig is.