Negen op de vierde plaats betekent:

Door tegenstelling vereenzaamd
Ontmoet men een gelijkgezinde,
Met wie men in goed vertrouwen kan omgaan.
Ondanks het gevaar geen blaam.


Als men verkeert onder mensen van wie men door innerlijke tegenstelling is gescheiden, wordt men eenzaam. In zulk een situatie zal het ontmoeten van iemand die naar diepste wezen en bestemming bij ons hoort en aan wie wij ons volle vertrouwen kunnen schenken, alle gevaren der vereenzaming doen overwinnen. Wij bereiken ons doel en maken geen fouten.