een gele cirkel die aangeeft dat dit de beheersende heer van het hexagram is Zes op de vijfde plaats betekent:

Het berouw verdwijnt.
De kameraad bijt zich door het omhulsel heen.
Naar hem toegaan, hoe zou dat een fout zijn?


Men ontmoet een welgezind man, die men in de algemene vervreemding eerst miskent. Maar hij bijt zich door de scheidende omhulsels heen. Heeft zulk een kameraad aldus zijn ware karakter aan ons geopenbaard, dan is het onze plicht hem tegemoet te komen en met hem samen te werken.