HET TEKEN:

Trigram Li, het Zich-Hechtendeboven Li, het Zich-Hechtende, het vuur
Trigram Twéi, het Blijmoedigebeneden Twéi, het Blijmoedige, het meer

Het teken bestaat uit het oerteken Li, de vlam, die naar boven laait, en het oerteken Twéi, het meer, dat omlaag sijpelt. Deze bewegingen lopen in tegengestelde richtingen. Verder is Li de tweede en Twéi de jongste dochter. Hoewel zij in hetzelfde huis wonen behoren ze toch verschillende mannen toe; daardoor is hun wil niet op een gemeenschappelijk doel gericht, integendeel.