een gele cirkel die aangeeft dat dit de beheersende heer van het hexagram is Negen op de tweede plaats betekent:

Waarachtige blijheid. Heil! Berouw verdwijnt.


Vaak komt men in relatie met minderwaardige mensen, in wier gezelschap andere geneugten lokken dan een hoogstaand mens betamen. Als men daaraan toe zou geven zou dat zeker op berouw uitlopen; een hoogstaand mens immers vindt geen werkelijke bevrediging in lagere genietingen. Als men tot dit inzicht komt en duidelijk toont, zich niet tot een dergelijk niveau aangetrokken te voelen, dan waagt zelfs een omgeving van dubieus allooi het niet iemand onedele geneugten aan te bieden. Daarmee is dan elke reden voor berouw opgeheven.