Negen op de vierde plaats betekent:

Weloverwogen blijmoedigheid is niet gerustgesteld.
Na het afleggen van zijn fouten heeft men vreugde.


Dikwijls bevindt de mens zich te midden van verschillende soorten vreugde. Zolang men nog niet tot een besluit gekomen is welke soort men wil kiezen, de hogere of de lagere, is men innerlijk onrustig. Eerst wanneer men duidelijk heeft ingezien dat de hartstocht leed met zich brengt zal men ertoe kunnen besluiten het lagere van zich af te schudden en de hogere vreugde na te streven. Is dit besluit eenmaal bezegeld, dan heeft men zijn ware innerlijke blijheid en rust gevonden, en de innerlijke tweestrijd is overwonnen.