een geel vierkant dat aangeeft dat dit de constutuerende heer van het hexagram is Bovenaan een zes betekent:

Verleidelijke blijmoedigheid.


Wie innerlijk ijdel is, lokt de vreugden der verstrooiing naderbij en heeft daaronder te lijden (vergelijk zes op de derde plaats). Als men innerlijk geen houvast heeft, krijgen de genietingen van de buitenwereld, waaraan men zich niet onttrekt, zulk een kracht dat men zich laat meesleuren. Hier is geen sprake meer van gevaar, heil of onheil. Men heeft zijn stuur verloren, en het hangt van het toeval en van uiterlijke invloeden af waar en hoe men terechtkomt.