home
mijn Vragenboek
zoek 'n hexagram stel een vraag teken 'n hexagram
wat is de Yijing? de Tien Vleugels voorwoord van Jung inleiding door Wilhelm US and UK flag over ons
steun onze site
Orakelboek
易經
het Hexagrammenboek

Op deze pagina kun je met de schuifknoppen zes lijnen samenstellen om zo een hexagram uit te kiezen.

Orakelmunten

易經
het Hexagrammenboek

Op deze pagina kun je met de schuifknoppen zes lijnen formeren om zo een hexagram samen te stellen.






De betekenis van de posities van de zes hexagramlijnen.

De bovenste lijn representeert de positie van geest, de wijze, niet actief binnen de tijd, einde, teruggetreden uit de tijdelijkheden, koninklijke voorouderlijke tempel, bovenkant hoofd, oren, dieren-horens, hoge leeftijd, dood.

De vijfde lijn representeert de positie van organiseren, leiding geven, structureren, identiteit, staatshoofd, mannelijke levenspartner, de Zoon van de Hemel (keizer), hoofd, achterzijde nek, neus, mond, volle wasdom, culminatie.

De vierde lijn representeert de positie van besluiten, het vinden van de weg, keuzes, (geloofs-)overtuigingen, minister, vrouwelijke levenspartner, feodale hertogen en prinsen, rug, torso, middelbare leeftijd, werkloopbaan, totstandbrengen van familie.

De derde lijn representeert de positie van emoties en evaluatie, capaciteiten, transitioneel, ministers, heup, middel, buik, ambitie, streving, individuele inspanning.

De tweede lijn representeert de positie van reacties, 'in de wereld lopend', verbindingen met andere wezens, gedrag, landsbestuurder, zoon, vrouw, eerste edele aan het hof, enkel, kuit, rationeel zelfbelang.

De beginlijn representeert de positie van werkelijkheid, actie, materie, tastbaarheden, zo sta je in de wereld, omgeving, inactief binnen de tijd, het begin, vooraf aan de activiteit, dienstman, lage ambtenaar, voet, grote teen, dierenstaart, instinct, primaire emotie.


Yin Yang


waarde van de bovenste lijn: %
waarde van de lijn op de vijfde plaats: %
waarde van de lijn op de vierde plaats: %
waarde van de lijn op de derde plaats: %
waarde van de lijn op de tweede plaats: %
waarde van de beginlijn: %





Voor de Quantum Strategy Scan™ ontwikkeld door en eigendom van Better Decision Institute.











































































-->