home
mijn Vragenboek
zoek 'n hexagram stel een vraag teken 'n hexagram
wat is de Yijing? de Tien Vleugels voorwoord van Jung inleiding door Wilhelm US and UK flag over ons
steun onze site
Orakelboek
易經
Cookie- en Privacybeleid
Orakelmunten
易經
Cookie- en Privacybeleid


Cookie- en Privacybeleid


www.i-tjing.nl
Disclaimer

Over deze website - disclaimer
Deze website is een dienst van de Yijing Foundation. Wij streven ernaar deze webpagina's regelmatig bij te werken. Desondanks zijn fouten of omissies niet uit te sluiten. Wij zijn niet aansprakelijk voor schade die het raadplegen van deze webpagina's of de daarop vermelde links met zich brengt.
Beperking aansprakelijkheid
De op de website aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid of volledigheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van de Yijing Foundation.

Privacy - algemeen
Omdat we veel waarde hechten aan privacy is het systeem zo opgezet dat alleen door jou je vragen en antwoorden te zien zijn. Aan de I Tjing worden vaak heel persoonlijke vragen gesteld, waar niemand anders iets mee te maken heeft. Als je lid bent van de site en een account hebt dan worden je vragen en antwoorden opgeslagen zodat je ze kunt nalezen. Dat stelde uitdagingen aan de waarborging van je privacy en daarin zijn we goed geslaagd. Zoals we je wachtwoord versleuteld opslaan, hebben we ook een manier gevonden om je privacy te waarborgen voor de bewaarde vragen.
Daarnaast garanderen we dat we je persoonsgegevens nooit delen met wie of wat dan ook. Het is heel belangrijk dat je je veilig en afgeschermd weet als je je op deze site bevindt.

Privacy - cookies
De site maakt gebruik van vier soorten cookies: cookies om anoniem het bezoekersgedrag te kunnen volgen, cookies om informatie door te geven van pagina naar pagina binnen de site, een cookie om de inlog voor accounthouders mogelijk te maken en cookies van de advertentie.
De logfiles van de website houden middels Google Analytics en Cyso rudimentaire informatie bij, zoals alle opgeroepen bestanden met datum, tijd, browser en ip-adres. Deze informatie kan nooit tot één gebruiker terug worden herleid. De informatie is alleen bedoeld om te zien hoe de bezoekers zich door de site bewegen. Het geeft nuttige informatie om de site te verbeteren.
Daarnaast worden er tijdelijke cookies gebruikt waarin - per sessie of bezoek - gegevens worden opgeslagen. Deze worden automatisch verwijderd binnen ongeveer 24 minuten na je bezoek.
Door een account te nemen geef je ook toestemming om een cookie te plaatsen en te lezen die een veilige inlog mogelijk maakt. Dit cookie bevat geen persoonlijke gegevens of wachtwoorden. Dit cookie wordt verwijderd als je de uitlog functie in het menu gebruikt. Je moet dan wel weer zelf inloggen voor een volgend bezoek om het account opnieuw aan te zetten.
Tenslotte kunnen de advertenties op www.i-tjing.nl cookies plaatsen of lezen. Deze cookies worden gebruikt voor informatie-uitwisseling door bol.com.

Je kunt in je browser het gebruik van cookies of het doorgeven van je informatie blokkeren voor alle websites. Gebruik hiervoor de setting 'Do not track' (Internet Explorer), 'Niet volgen' (Firefox) of 'Verzoek voor niet-bijhouden van je browseverkeer verzenden' (Chrome). Helaas bestaan er andere websites die deze instelling negeren. Je kunt het gebruik van de cookies op deze site dus uitzetten in je browser, maar dat zal de functionaliteit van de website nadelig beïnvloeden. Zo zal de aan de I Tjing gestelde vraag op de antwoord pagina niet zichtbaar zijn.

Uitgebreide informatie over cookies vind je op justitia.nl.

Auteursrecht
Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende het digitaal functioneren van de site liggen bij de Yijing Foundation. Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van de Yijing Foundation, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht).
Het is niet toegestaan webpagina's of individuele elementen (zoals afbeeldingen, video's of interactieve applicaties) van de website op te nemen in een frameset of via een inline link in een andere webpagina te verwerken, indien daarbij verwarring kan ontstaan over de herkomst van het materiaal.

Advertenties
Het is mogelijk om te adverteren op www.i-tjing.nl. Wanneer exposure of exclusiviteit vereist is, kan direct adverteren op www.i-tjing.nl worden gerealiseerd. Direct adverteren is mogelijk vanaf € 250 per maand, excl. btw. Neem contact met ons op voor plaatsingsmogelijkheden.

Contact
www.i-tjing.nl en de bijbehorende websites zijn een initiatief van de Yijing Foundation.

Yijing Foundation, Amsterdam
E-mail
KvK nr: 65247558